инж.Димитър Костадинов Димитров

инж.Димитър Костадинов Димитров club Trakia
Председател на УС на СККК Тракия.
Роден на 10.08.1952г.

Енчо Димитров Чомаков

Енчо Димитров Чомаков - Изпълнителен дирекгор и член на УС на СККК Тракия
Изпълнителен дирекгор и член на УС на СККК Тракия.
Роден на 18.06.1952 г. в гр. Пловдив

Димитър Иванов Ставрев

Димитър Иванов Стоврев - член на УС на клуб Тракия
Член на УС на СККК Тракия.
Роден на 12.06.1960 г. в гр. Пловдив.

Николай Петков Бухалов

Николай Петков Бухалов - кану
Член на УС на СККК Тракия.
Роден на 20.03.1967 г.

Емил Митов Барбулов

Емил Митов Барбулов - УС на клуб Тракия
Член на УС на СККК Тракия.
Роден на 01.09.1949 г. в гр. Видин